La nostra comunitat educativa

La nosra comunitat educativa està formada per:

 

  • Equip Directiu( Directora, Cap d'estidis, Secretaria)
  • Equip de Gestió ( ED i Coordinadores d'etapa)
  • Equips d' Etapa 
  • Equip de suport educatiu.
  • Personal auxiliar de suport
  • Especialistes: Logopedes, Fisioterapeuta, Visual i plàstica
  • Administració i serveis: Administrativa, conserge
  • Consell Escolar
  • AFA