La nostra comunitat educativa

La nosra comunitat educativa està formada per:

 

  • Equip Directiu
  • Equip de Gestió
  • Equip de mestres
  • Equip d'educadors
  • Personal auxiliar de suport
  • Especialistes
  • Administració i serveis
  • Consell Escolar
  • AMPA