Consell Escolar

Data de constitució de l'actual  Consell Escolar,  21 de desembre de 2016

 

 

Presidenta

Dolors Castaño

 

Cap d'Estudis

Laura Boj

 

Secretaria

Amparo Palacín

 

Representant de l'Ajuntament

Rosa Parra

 

Representants sector Professors

Raquel escudero

Yolanda fariñas

Cristina Ferrer

Empar Jiménez

 

Representants sector Pares

Josep Lluis Fernández

Nicolás Porcel

Marta Molins

Nelia Aguilar

 

Representant AMPA

Xavier Giménez

 

Representant sector PAS

Susana Mendos

 

Representant personal d'atenció educativa

Lidia Navarrete