Consell Escolar

Data de constitució de l'actual  Consell Escolar,  21 de desembre de 2016

 

 

Presidenta

Dolors Castaño Ferrer

 

Cap d'Estudis

Laura Boj Martínez

 

Secretaria

Amparo Palacín Planas

 

Representant de l'Ajuntament

Rosa Parra Sales

 

Representants sector Professors

Mireia Martínez Torres

Mireia Arbonés Buendia

Cristina Ferrer Gargallo

Heidi Älvarez Prieto

 

Representants sector Pares

Montserrat Masip Mellado

Miguel Ángel Cuesta Cuesta

Marta Molins Sese

Nelia Aguilar Torrubiano

 

Representant AMPA

Xavier Giménez Rodríguez

 

Representant sector PAS

Susana Mendos Corredor

 

Representant personal d'atenció educativa

Lidia Navarrete Gonzalez