Una mica d'història del centre

La ubicació de l’escola es va fer en l’edifici de l’antic aulari de l’escola Teresa Altet que aquesta va ocupar mentre es construïa l’actual edifici. Aquest aulari, un cop desocupat, durant uns anys va acollir diferents entitats del municipi i finalment a l’any 2003 després d’un acord entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Rubí es va adequar l’edifici per ubicar l’escola pública d’Educació Especial. Inicialment es va anomenar CEE Rubí i posteriorment va adoptar el nom del barri de Ca n’Oriol.

Els inicis van ser complicats a causa de les obres per adaptar l’edifici. No estava clar el tipus d’alumnat que acolliria el centre i les seves necessitats reals. Finalment l’escola va obrir les seves portes al setembre de 2003 amb un total de 27 alumnes de diferents edats, 6 mestres, una educadora i una conserge.

Enguany l'escola ha fet 16 anys. Actualment l’escola acull un total de 78 alumnes d’edats compreses entre els 3 i els 19 anys i una plantilla de 26 professional. S’imparteix el currículum adaptat a les etapes d’infantil, primària , secundària obligatoria i TVA (transició a la vida adulta). Alguns dels nostres alumnes més grans que van iniciar l’escola estan ja actualment fent formació post obligatòria en altres centres.