Aula de tutories

 

L'escola disposa  de:

                       3 aules d'Educació Infantil/primària (ubicades a l'escola Teresa Altet)

                       4 aules d'Educació Primària 

                       5 aules d'Educació Secundària