Bugaderia 

 

Espai destinat per a la neteja de tot el parament de la llar que usem a l'escola.

Els alumnes de l'etapa de secundaria en la modalitat de FUNCIONALS són els encarregats de realitzar aquestes tasques, sempre sota supervisió de la persona responsable.