Consergeria

Aquest és l'espai destinat a gestionar l'accés al centre, primera atenció a visitants i pares així com als alumnes en el dia a dia.