Biblioteca

Aquesta zona, la més petita del centre, permet als alumnes treballar a l'hora que poden consultar llibres del nostre fons editorial.