Serveis

El centre ofereix als alumnes i a les seves famílies els següents serveis:

 

  • Serveis d'assessorament externs (EAP, CSMIJ, CREDV)
  • Fisioteràpia
  • Logopèdia
  • Musicoteràpia
  • Piscina
  • Teràpia assistida amb gossos (TAG)
  • Colònies
  • Menjador
  • Transport