Fisioteràpia

L’escola disposa d’una fisioterapeuta a horari complert, que depèn de l'Equip d'Assessorament Psicopedàgic de Rubí. 

La seva funció consisteix en:

  • Donar atenció de forma individualitzada a aquells alumnes que presenten dificultats de mobilitat i equilibri.
  • Assessorar a les mestres i supervisar temes d’ergonomia i mobiliari adaptat que puguin necessitar alguns alumnes de l’escola.
  • Assessorament a les famílies.
  • Coordinació amb serveis mèdics que atenen els alumnes.

 

La fisioterapeuta disposa d'una aula on els alumnes reben tractaments de recuperació segons el pla de treball plantejat.