Logopèdia

La Mestra d’Audició i Llenguatge del centre és la persona responsable del servei de logopèdia  que prioritza l’atenció específica a l'alumnat de les etapes d’Infantil,  Primària i Secundaria amb retards i trastorns en la parla, la comunicació i el llenguatge.

 

El treball es centra en el modelatge, reeducació, millora, ampliació i generalització de les estratègies comunicatives de l’alumnat, mitjançant l’ús del llenguatge oral, dels Sistemes Alternatius i Augmentatius de Comunicació (SAAC) i del sistema PECS de comunicació, sobretot en aquells alumnes amb amb greus dificultats per comunicar-se o expressar-se oralment.

Tot aquest treball es desenvolupa tenint en compte les habilitats, capacitats i possibilitats de cada alumne/a i de les necessitats educatives que requereixi.

Per tal d’afavorir el desenvolupament de l’alumnat és imprescindible un treball conjunt amb la família i un treball en equip de coordinació i col·laboració entre els diferents especialistes i professionals que atenen al nen/a.

Els objectius que es plantegen per a cada alumne/a es treballen a partir d’activitats pedagògiques i properes que afavoreixin la seva motivació i estiguin relacionades amb els seus interessos. La intervenció es fa dins de l'aula de referència i només es fan intervencions individuals fora de l'aula per a treballar aspectes de parla i de comunicació molt concrets. Per aquest motiu és imprescindible programar els objectius de treball conjuntament amb el tutor/a i una coordinació constant.

Aquests darrers cursos s'han començat a utilitzar les noves tecnologies com a suport als SAAC com ara l'ús de tauletes digitals i aplicacions informàtiques.