Menjador

El servei de menjador és titularitat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

 

L’escola disposa d'instal·lacions de cuina pròpia i cuiner. Un equip de 11 monitors/es  i una coordinadora de monitors que s'ocupen de l’atenció als alumnes. Tots  depenen de l’empresa que s’encarrega del servei CAMPOS ESTELA

 

Els alumnes que requereixen una atenció individualitzada són atesos pel personal d'atenció educativa i pels auxiliars, depenents de la plantilla del centre, en la franja horària de 13h a 14h.

 

L'espai del menjador és el lloc on els alumnes no només mengen sinó que aprenen hàbits i normes de comportament a l'hora de menjar. Una correcta dieta variada, basada en el consum de llegums, verdures i proteines permet la seva correcta alimentació.

 

L’horari del servei de menjador és de 13h a 15h. Els alumnes s'organitzen en dos torns per dinar. Els alumnes d'infantil i primària  dinen en el primer torn de 13h a 14h i els de secundària ho fan en el segon torn, de 14h a 15h.

S'ofereix el dinar, servei de vigilància i activitats de lleure depenents del pla pedagògic organitzat pels monitors/es.

menu-1ertrimestre-2018-19-camposestela.p[...]
Documento Adobe Acrobat [772.9 KB]