Musicoteràpia

L’activitat de musicoteràpia es fa com activitat complementaria al currículum en la franja horària de migdia. Aquesta activitat està subvencionada per l'Ajuntament dins del Pla educatiu d'Entorn.

 

La responsable  de l'activitat és la psicològa i musicoterapeuta Cristina Rubio Pacheco.

Els alumnes que participen d'aquesta activitat ho fan en grups reduïts i tenint en compte la seva edat, les seves necessitats i els seus interessos.